پاورپوینت نگارش پایه یازدهم درس سوم گسترش محتوا شخصیت

پاورپوینت نگارش پایه یازدهم درس سوم گسترش محتوا شخصیت

پاورپوینت نگارش پایه یازدهم درس سوم گسترش محتوا شخصیت

 

 

 

 

پاورپوینت نگارش با 20 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

در این پاورپوینت به طور خلاصه درس سوم گسترش محتوا نگارش پایه یازدهم شاخه نظری امده است 

درس گسترش محتوا 2 شخصیت در این پاورپوینت مطرح شده است 

یک اسلاید از پاورپوینت گسترش محتوا شخصیت:

توصیف، گسترش دادنِ موضوع با دقّت در ویژگی های افراد، اشیا و مکان هاست.

با توصیف می توان موضوع مورد بحث را در ذهن مخاطب به تصویر کشید. همچنین می توان با آوردن وابسته ها صفت ها و مضاف الیه ها، تشبیهات، توضیحات و مانند آن به توصیف پرداخت.

در این درس با توجّه به مراحل زیر، به توصیف اشخاص می پردازیم:

 


خرید آنلاین